Vi gör yrseldiagnostik tillgänglig!

Nystagmocatcher® är en tillsats till mobiltelefonen som gör det möjligt att registrera balanssinnets impulser. Vertigocatcher® är en ny telemedicinskt tjänst för diagnostik av balanssinnets sjukdomar genom analys av videofilmade ögonrörelser.

Mera information
Nystagmocatcher narbild

Undersök yrsel själv!

 • Över hälften av alla yrsel- och balansrubbningar beror på störningar i balanssinnet – i balansorgan, i balansnerver, i hjärnstam eller i lillhjärna
 • Balanssinnets vanligaste fysiska sjukdomar är kristallsjuka, annan lägesrelaterad yrsel, vestibularisneurit, migränrelaterad yrsel, annan överretbarhet och Menieres sjukdom
 • Balanssinnets sjukdomar syns inte med blodprov, EKG eller röntgenundersökningar
 • Balanssinnets sjukdomar kan bara diagnostiseras säkert genom analys av ögonrörelser
 • Balanssinnets impulser undersöks bara delvis eller inte alls i allmän sjukvård – därför kan du behöva göra det själv!

Om Nystagmocatcher
Nystagmocatcher monterad 6

Oavsett tid, var du är och lokal sjukvårdskompetens

 • Med Nystagmocatcher på din mobiltelefon kan du själv dokumentera balanssinnets felimpulser och sjukdomar
 • Balanssinnets alla impulser är sammankopplade med dina ögonrörelser
 • Nystagmocatcher upphäver ögats förmåga att fokusera och belyser det samtidigt
 • Videofilma höger ögas rörelser och genomför samtidigt en 5 minuter lång undersökning
 • Videoklippet sparas i din telefon
 • Dokumentera själv balanssinnets impulser – oavsett tid på dygnet, oavsett var du är och oberoende av lokal sjukvårdskompetens för yrselsjukdomar.

Se undersökningarna
Nystagmocatcher diagnostic eye movement telemetry 3

Analys av diagnostiska ögonrörelser

 • Nystagmocatcher-filmade ögonrörelser sparas som videoklipp i din telefon
 • Vid skov av kristallsjuka eller återkommande yrselanfall kan du lära dig känna igen och analysera avvikande ögonrörelser själv
 • Eller visa videoklippet för vårdgivare med vana att analysera ögonrörelser
 • Eller sänd videoklippet till Yrselcenter yrselklinik. Vi är yrselspecialister och mycket erfarna analytiker av ögonrörelser
 • Kommunikation med oss sker via säker molntjänst, både vårdgivare och vårdtagare identifierar sig med bank-ID
 • Vi analyserar dina balansimpulser från undersökningstillfället. Vi ger dig diagnos, råd och hänvisning via chatt alla vardagar kl 8-17.

Läs mer
Nystagmocatcher diagnostisk timing

Diagnostisk timing – undersök när du är yr

 • Yrsel kan ha många orsaker. Men de vanligaste orsakerna är fem kända yrselsjukdomar och kombinationer av dem
 • Yrselanfall och yrselepisoder uppkommer olika tider på dygnet, oftast när du inte befinner dig på en läkarmottagning
 • Genomför undersökningen NÄR du har yrsel, oavsett tid på dygnet
 • Nystagmocatcher-filmade ögonrörelser från pågående yrselanfall och yrselperioder medför en mycket hög diagnostisk skärpa.

Idén bakom Vertigocatcher
Fore usk tight

Tidig diagnos förebygger funktionell yrsel

 • Funktionell och betingad yrsel är vanligt. Symtomen styrs från reptilhjärnan och är delvis psykologiskt relaterade. Överbevakning av huvudrörelser och av balanssystemets funktioner och en rädsla att falla är typiska symtom. Funktionell yrsel uppkommer ofta efter insjuknanden med balanssinnets fysiska sjukdomar och särskilt ofta när det första fysiska felet inte har diagnostiserats. Daglig funktionell yrsel i över tre månader kallas PPPY
 • Vår analys av dina ögonrörelser medför en tidig diagnostik av balanssinnets sjukdomar. Det förebygger utvecklingen av långdragna funktionella yrselsymtom.

Förebygg funktionell yrsel