Vi gör yrseldiagnostik tillgänglig!

Nystagmocatcher® är en tillsats till mobiltelefonen som gör det möjligt att registrera balanssinnets impulser. Vertigocatcher® är en ny telemedicinskt tjänst för diagnostik av balanssinnets sjukdomar genom analys av videofilmade ögonrörelser.

Mer information

 

Nystagmocatcher narbild

Undersök yrsel själv!

 • Över hälften av alla yrsel- och balansrubbningar beror på störningar i balanssinnet, d v s i balansorgan, i balansnerver, i hjärnstam eller i lillhjärna
 • Balanssinnets vanligaste fysiska sjukdomar är kristallsjuka, vestibularisneurit, migränrelaterad yrsel, atypisk lägesyrsel och Menieres sjukdom
 • Balanssinnets sjukdomar syns inte med blodprov, EKG eller röntgenundersökningar
 • Balanssinnets sjukdomar kan bara diagnostiseras säkert genom analys av ögonrörelser
 • Balanssinnets impulser undersöks sporadiskt eller ofta inte alls i allmän sjukvård – därför kan du behöva göra det själv!

Om Nystagmocatcher
Nystagmocatcher monterad 6

Oavsett tid, var du är och lokal sjukvårdskompetens

 • Med Nystagmocatcher på din mobiltelefon kan du själv dokumentera balanssinnets felimpulser och sjukdomar
 • Balanssinnets alla impulser är sammankopplade med dina ögonrörelser
 • Nystagmocatcher upphäver ögats förmåga att fokusera och belyser det samtidigt
 • Videofilma höger ögas rörelser och genomför samtidigt en 5 minuter lång undersökning
 • Videoklippet sparas i din telefon
 • Dokumentera själv balanssinnets impulser – oavsett tid på dygnet, oavsett var du är och oberoende av lokal sjukvårdskompetens för yrselsjukdomar.

Se undersökningarna
Nystagmocatcher diagnostic eye movement telemetry 3

Analys av diagnostiska ögonrörelser

 • Nystagmocatcher-filmade ögonrörelser sparas som videoklipp i din telefon
 • Vid skov av kristallsjuka eller återkommande yrselanfall kan du lära dig känna igen och analysera avvikande ögonrörelser själv
 • Eller visa videoklippet för vårdgivare med vana att analysera ögonrörelser
 • Eller sänd videoklippet till Yrselcenter yrselklinik. Vi är yrselspecialister och mycket erfarna analytiker av ögonrörelser
 • Kommunikation med oss sker via säker molntjänst, både vårdgivare och vårdtagare identifierar sig med bank-ID
 • Vi analyserar dina balansimpulser från undersökningstillfället. Vi ger dig diagnos, råd och hänvisning via chatt alla vardagar kl 8-17.

Läs mer
Nystagmocatcher diagnostisk timing

Diagnostisk timing – undersök när du är yr

 • Yrsel kan ha många orsaker. Men de vanligaste orsakerna är fem kända yrselsjukdomar och kombinationer av dem
 • Yrselanfall och yrselepisoder uppkommer olika tider på dygnet, oftast när du inte befinner dig på en läkarmottagning
 • Genomför undersökningen NÄR du har yrsel, oavsett tid på dygnet
 • Nystagmocatcher-filmade ögonrörelser från pågående yrselanfall och yrselperioder medför en mycket hög diagnostisk skärpa.

Idén bakom Vertigocatcher
Fore usk tight

Tidig diagnos förebygger funktionell yrsel

 • Balanssinnets sjukdomar som inte beror på fysiska fel, kallas funktionell och betingad yrsel. Daglig funktionell yrsel i över tre månader kallas PPPY. Symtomen styrs från reptilhjärnan och är psykologiskt relaterade. Typiska symtom är en daglig överbevakning av balansförmågan, överbevakning av huvudrörelser och en rädsla att falla.
 • Funktionell yrsel uppstår ofta efter insjuknanden med balanssinnets fysiska sjukdomar och särskilt ofta när det första fysiska felet inte har diagnostiserats.
 • Analys av dina ögonrörelser medför en tidig diagnostik av balanssinnets sjukdomar. Det förebygger utvecklingen av långdragna funktionella yrselsymtom.

Förebygg funktionell yrsel