Egenvård

När du skickar in videoklipp till vår analys granskas dina ögonrörelser på en stor skärm, det medför en hög bildupplösning där minsta rörelse av ögat avslöjas.

Men erfarna patienter kan också granska inspelade ögonrörelser alldeles själv i mobiltelefonen eller med en läsplatta. Vid återkommande spontana yrselanfall eller återkommande skov av kristallsjuka kan regelbunden videofilmning av ögonrörelser med Nystagmocatcher, lära dig att känna samma mönster av sjuka ögonrörelser.

Om de sjuka ögonrörelserna är de förväntade förstår du att felet i ditt balanssinne är det samma som tidigare. När du inte känner igen ögonrörelserna talar det för att störningen kan vara en annan än tidigare. Det kan förklara varför re-positionsmanövrar mot din vanliga variant av kristallsjuka inte fungerar. Då kan du behöva ta hjälp av en yrselkunnig vårdgivare eller en tolkare av ögonrörelser för att förstå om din yrsel kräver en annan behandling än tidigare.

Egenvård vid skov av kristallsjuka

Du kan lära dig känna igen ögonrörelser vid alla varianter av kristallsjuka. Denna information begränsas till den vanligaste varianten av kristallsjuka, när lossnade kristaller samlats i balansorganets bakre båggång.

Patienter som lärt sig analysera sina egna ögonrörelser kan bekräfta återfall av kristallsjuka, bekräfta vilken båggång och vilket öra som är drabbat, övervaka om kristallerna rör sig åt rätt håll under re-positionsmanövern eller om de har en tendens att klistra fast och fastna. Undersökningar som inte längre utlöser yrsel och typiska ögonrörelser kan bekräfta att skovet kristallsjuka är avslutat.

Kristallsjuka i bakre båggången höger öra

medför i undersökning 4 i typiska fall en övergående dynamisk uppåtslående moturs-torsionell ögonrörelse (bild ovan) som varar några sekunder och lika länge som du upplever yrsel. Utför då re-positonsmanövern enligt Epley inriktning höger. Var noga med att ändra huvudets position från ryggläge till att hänga med huvudet bakåt över en kudde eller över sängkanten. Följ instruktioner för Epleys manöver höger. Ytterligare moturs-torsionella ögonrörelser under manövern kallas kvittering och talar för kristallerna rör sig på rätt sätt mot båggångens utgång. Om däremot medurs-torsionella ögonrörelser uppkommer, talar det för att kristallerna hakar upp sig, fastnar eller vänder tillbaka.

Om undersökning 4 nästa morgon saknar dessa ögonrörelser, talar det för att ditt skov av kristallsjuka är över.

Kristallsjuka i bakre båggången vänster öra

medför i undersökning 5 i typiska fall en övergående dynamisk uppåtslående medurs-torsionell ögonrörelse (bild ovan) som varar några sekunder och lika länge som du upplever yrsel. Utför då re-positonsmanövern enligt Epley inriktning vänster. Var noga med att ändra huvudets position från ryggläge till att hänga med huvudet bakåt över en kudde eller över sängkanten. Följ instruktioner för Epleys manöver vänster. Ytterligare medurs-torsionella ögonrörelser under manövern kallas kvittering och talar för kristallerna rör sig på rätt sätt mot båggångens utgång. Om däremot moturs-torsionella ögonrörelser uppkommer, talar det för att kristallerna hakar upp sig, fastnar eller vänder tillbaka.

Om undersökning 5 nästa morgon saknar dessa ögonrörelser, talar det för att ditt skov av kristallsjuka är över.

Vad talar inte för kristallsjuka i bakre båggången

  • om undersökningarna 1-3 visar ständiga ryckvisa ögonrörelser
  • om undersökningarna 4 och 5 utlöser horisontella ögonrörelser 
  • om undersökningarna 4 och 5 utlöser odynamiska torsionella ögonrörelser som inte upphör inom 15 sekunder
  • om undersökningarna 4 och 5 inte utlöser några ögonrörelser alls
  • om undersökningarna 4 och 5 utlöser yviga ögonrörelser men utan yrsel samtidigt
  • om undersökningarna 4 och 5 utlöser yrsel men utan ögonrörelser samtidigt

Egenvård vid återkommande spontana yrselanfall

Vid spontana yrselanfall ska du utredas av yrselkunnig vårdgivare för att uppnå klar diagnos. När orsaken till dina yrselanfall är klarlagd kan du jämföra mönstret av ögonrörelser mellan varje anfall. Det ger dig en återkoppling om storleken av det fysiska felet, om felet i balanssinnet är stereotypt eller om felet i balanssinnet är olika från gång till gång. Om du även utför positionstester kan du diagnostisera inslag av lägesrelaterad yrsel under eller efter det spontana yrselanfallet. Om du har utvecklat mycket oro och förväntansångest kring yrselanfallen kan en jämförelse mellan ögonrörelsernas intensitet och din upplevda invaliditet säga något om inslaget av funktionell yrsel.