Frågor & Svar

Om Nystagmocatcher

Vad är Nystagmocatcher?

Nystagmocatcher är en medicinsk teknisk tillsats för mobiltelefoner. Med tillsatsen kan telefonen användas till att videofilma ögonrörelser som uppkommer vid vanliga yrsel- och balanssjukdomar. Videoklippet sparas i mobiltelefonens bildarkiv och kan sedan eftergranskas.

Balanssinnets alla impulser är sammankopplade med ögonrörelser, genom tolkning av de inspelade ögonrörelserna kan balanssinnets impulser och sjukdomar diagnostiseras. Visa filmklippet för en annan vårdgivare, för oss eller lära dig själv känna igen dina mönster av ögonrörelser vid återkommande yrselanfall.

Vem kan använda Nystagmocatcher?

Vuxna personer med smartphone (iPhone eller Android) som vill dokumentera eller bevaka diagnostiska ögonrörelser vid yrselsjukdom. Det krävs en del färdigheter både för att klara av att genomföra en undersökning när man är yr och dessutom ett tekniskt kunnande för att kunna videofilma och ladda upp videoklipp med sin telefon.

Vilka yrseltillstånd och vilka balanssjukdomar kan diagnostiseras?

Alla de vanliga fysiska störningarna i balanssinnet. Till exempel kristallsjuka, atypisk lägesyrsel, Menieres sjukdom, vestibulär migrän, vestibularisneurit.

När kan man inte förvänta sig att få diagnostisk hjälp av Vertigocatcher?

Vid dagliga yrselbesvär och ostadighetskänsla sedan flera veckor, månader eller år.

När ska Nystagmocatcher användas?

Idén är att dokumentera och "fånga" diagnostiska ögonrörelser som leder till en tydlig diagnos av din yrselsjukdom. Tydligast blir diagnostiken om undersökning och videoinspelning av ögonrörelser sker när du upplever mycket yrsel, till exempel under yrselanfall eller under perioder med balansstörning.

Är Nystagmocatcher ett bra hjälpmedel vid egenvård av återkommande kristallsjuka?

Ja. Du behöver bara lära dig känna igen de typiska ögonrörelserna. De finns beskrivna här. Då kan du få bekräftelse på vilken båggång och vilken sida som är påverkad. Du kan också filma ögonrörelser medan du utför en repositionsmanöver och själv dra slutsatser kring om kristallerna rör sig på rätt sätt mot utgången eller om de hänger upp sig.

Finns några vetenskapliga studier gjorda med Nystagmocatcher?

September 2023 publicerades en studie i Journal of Neurology. Studien genomfördes av Balanskliniken vid universitetssjukhuset Maastricht, Holland och beskrev Nystagmocatcher-undersökning på 62 holländska yrselpatienter. https://link.springer.com/article/10.1007/s00415-023-11965-y

Hur länge har Nystagmocatcher använts?

Hemundersökningar av ögonrörelser med Nystagmocatcher har använts av Yrselcenter Stockholm sedan 2019 men har varit förbehållen patienter med privat vårdförsäkring. Sedan 2023 har undersökningar också varit tillgängliga för privatbetalande.

Till vad kan Nystagmocatcher användas?

 • Diagnostik av återkommande oklara yrselattacker eller episoder med yrsel.
 • Diagnostik eller uppföljning vid alla varianter av lägesrelaterad yrsel och kristallsjuka.
 • För att följa utläkningen över tid vid känd yrselsjukdom.
 • Istället för att komma till återbesök och göra undersökningar av balanssinnet.
 • Dokumentation av yrselattacker inför planerade operationer där ett balansorgan ska förstöras med gentamicin.
 • Dokumentation av ögonrörelser i samband med videokonsultationer.

När ska du inte använda Nystagmocatcher?

Vid omständigheter som kan tala för livshotande sjukdom, till exempel stroke och hjärtinfarkt.

Uppsök akutmottagning vid plötslig yrsel och balansstörning och samtidigt något av dessa symtom

 • kraftig smärta i huvudet, nacken eller i bröstet
 • plötsliga svårigheter att stå och sitta själv
 • förlamning eller känselbortfall i armar, i ben eller i ansiktet
 • svårigheter att tala eller att svälja
 • plötslig ensidig dövhet
 • medvetslöshet

<< 1 >>